BLESKOVÉ SPRÁVY01. 10. 2020Rozhodnutie SK SVF. Súťaže od 1. 10. pokračujú01. 10. 2020ME "17" - Kadetky dnes o 20.00 h proti Čiernej Hore30. 09. 2020Šport nedostal červenú. O víkendových zápasoch extraligy sa rozhodne vo štvrtok29. 09. 2020Stanovisko extraligových klubov k opatreniam krízového štábu SR29. 09. 2020Rozhodnutie SK SVF o dočasnom pozastavení súťaží VIAC SPRÁV Rozhodnutie SK SVF. Súťaže od 1. 10. pokračujú 01. 10. 2020 - SVF Vláda SR a ÚVZ, rozhodli, že od 1. 10. 2020 sa povoľuje organizácia hromadných podujatí, vrátane športových, s povolením počtu účastníkov do 50 osôb. SK SVF v súlade s uvedeným rozhodnutím rozhodla takto: - Súťaže SVF sa od 1.10.2020 budú organizovať pri dodržaní inak platných hygienických opatrení v súlade s nariadením ÚVZ. Pritom je potrebné rešpektovať aj regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktoré majú kompetenciu vo svojej pôsobnosti vydať usmernenie platné pre svoj región. - V prípade, že niektoré družstvo nebude mať možnosť odohrať stretnutie z dôvodov karantény, príslušná riadiaca zložka súťaže na základe doloženej zdravotnej dokumentácie povolí dohrať stretnutie a v prípade potreby aj nad rámec termínového vymedzenia vo vykonávacích pokynoch príslušnej súťaže. Dotknuté stretnutie sa odohrá v čo možno najkratšom čase po plánovanom termíne na základe dohody dotknutých družstiev. Pre ďalší priebeh súťaží volejbalu (okrem mini a midi) bude platiť nasledovné : -  V záujme zachovania úrovne kvality súťaží, v súťažiach extraliga a prvoligové súťaže každé družstvo odošle na riadiacu zložku príslušnej súťaže súpisku, na ktorej označí 14 hráčov/čok, pričom na súpiske môže byť uvedených hráčov viac. -  V prípade že v družstve z uvedených 14 hráčov je jeden, alebo dvaja Covid pozitívni, celé družstvo absolvuje karanténu. Po piatich dňoch môžu ostatní členovia družstva absolvovať testy a pokiaľ budú negatívni, pokračujú v súťaži. -  V prípade, že z týchto 14 budú traja a viac Covid pozitívni, celé družstvo nemôže pokračovať v súťaži a požiada o dohrávku až po absolvovaní úplnej karantény.   - Úpravu podmienok pre pôsobenie družstiev v súťažiach kadetských, žiackych, mini a midi v súvislosti s karanténnymi opatreniami stanovia riadiace zložky príslušnej súťaže v oblasti. Dovolíme si upozorniť, že v rámci vymedzeného počtu účastníkov podujatia je potrebné do povoleného počtu (50 osôb) zarátať predovšetkým účastníkov stretnutia, nevyhnutných pre jeho realizáciu v danej súťaži. To znamená hráči, realizačné tímy, rozhodcovia, zapisovatelia, usporiadatelia, médiá. Iba v prípade, že povolený počet osôb nenaplnia účastníci a usporiadatelia, je možná účasť divákov pri dodržaní inak platných hygienických opatrení.